72777071_2609865845741925_8810092974915452928_o

Ne kuader te degjesave dhe konsultimeve ne lidhje me projekt-buxhetin e vitit 2020, kryetari i Bashkise  z. Ilir Xhakolli u takua me perfaqesues te komuntetit rom dhe egjiptian
1-Punesimi i te rinjve te cilet kane mbaruar arsimin e larte dhe master
2-Zgjidhjen e çeshtjes se strehimit
3-Punesimin e pjestareve te komunitetit Egjiptian dhe atij Rom
4-Akordimin e nje fondi ne kuader te 24 Qershorit dites ballkanike te Egjiptianeve dhe 8 Prillin diten nderkombetare te Romeve.
Kryetari u angazhua dhe  premtoi se çdo kerkese do te realizohej. 

 

74614820_2609873085741201_2679925164522602496_o 74383831_2609868715741638_3829486338256666624_o 73316281_2609872672407909_4543742491957919744_o 73261052_2609872352407941_3939663107076390912_o

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.