QENDRA KULTURORE, GALERIA E ARTEVE DHE TEATRI I KUKULLAVE