Zyra e Administrimit të Aseteve, Lejave dhe Autorizimeve