NDËRMARRJA E ADMINISTRIMIT TË HAPËSIRAVE TË GJELBRA URBANE