#

Tipi

Kodi Regjistrimit

Ceshtja

Dt Regjistrimit

Sektori

Dt Ridrejtimit

Per Shqyrtim

Mbeshtet KB

Dt Zbatimit

Pergjigja Nr/Date

1

Kerkese

k2

Ndihme financiare

10-06-2020

Keshilli i Bashkise

10-06-2020

Po

Jo

27-08-2020

2592/1 Prot / 08-09-2020

2

Ankese

K3

Infrastruktura ne rruget e qytetit

11-06-2020

Keshilli i Bashkise, Dr Infrastruktures

11-06-2020

Jo

Jo

30-07-2020

2645/1 / 30-07-2020

3

Kerkese

K4

Ndihme financiare

11-06-2020

Keshilli i Bashkise, Kryetari i Bashkise

11-06-2020

Po

Po

27-08-2020

2634/1 / 08-09-2020

4

Kerkese

K5

Heqja e takses se infrastruktures komuniteteve fetare

25-06-2020

Keshilli i Bashkise, Dr Infrastruktures, Dr e Taksave

25-06-2020

Po

Po

23-09-2020

2968/1 / 05-10-2020

5

Ankese

K6

Mungesa e sinjalistikes rrugore ne lagjen mbrapa terminalit

30-06-2020

Drejtorise se Urbanistikes, Keshillit Bashkiak

30-06-2020

Po

Po

27-08-2020

3071/1 / 08-09-2020

6

Kerkese

K1

Financim Artistik

21-05-2020

Financa, Nenkryetares se Bashkise

21-05-2020

Po

Po

01-06-2020

2210/1 / 10-06-2020

7

Ankese

K7

Mungesa e infrastruktures rrugore ne fshatin Kalivac, mungesa e kopshtit

07-07-2020

Keshilli i Bashkise, Dr Infrastruktures

07-07-2020

Po

Po

27-08-2020

3200/1 / 08-09-2020

8

Kerkese

K8

Kerkim dokumentacioni

13-07-2020

Keshilli i Bashkise

13-07-2020

Jo

Jo

30-07-2020

1310/1 / 30-07-2020

9

Kerkese

K9

Kerkese informacioni

14-07-2020

Keshilli i Bashkise

14-07-2020

Jo

Jo

25-07-2020

3308/1 / 30-07-2020

10

Kerkese

K10

Kerkim dokumentacioni

20-07-2020

Keshilli i Bashkise

20-07-2020

Jo

Jo

25-07-2020

2594/1 / 30-07-2020

11

Kerkese

K11

Per heqjen e takses se bizneseve te vogla te vendosura nga Bashkia

03-08-2020

Keshilli i Bashkise, Dr e Taksave dhe Tarifave Vendore

03-08-2020

Po

Po

27-08-2020

3239/1 / 08-09-2020

12

Kerkese

K12

Vendosja e bustit te deshmorit MinashGjoke Vako

03-08-2020

Keshilli i Bashkise, Dr Infrastruktures

03-08-2020

Po

Po

27-08-2020

2789/1 / 08-09-2020

13

Kerkese

K13

Paisja me nje banese qeraje Znj Teuta Piperi

06-08-2020

Keshilli i Bashkise

06-08-2020

Po

Po

27-08-2020

3676/1 / 23-09-2020

14

Kerkese

K14

Marrja ne perdorim e nje siperfaqe toke nga Lenis Bishnica sh.p.k

10-08-2020

Keshilli i Bashkise, N.M.I

10-08-2020

Po

Po

10-08-2020

3766/1;3766/2 / 15-09-2020

15

Kerkese

k15

Kerkese per ndihme financiare

10-08-2020

Keshilli i Bashkise

10-08-2020

Po

Po

27-08-2020

3795/1 / 15-09-2020

16

Kerkese

K16

Kerkese per punesim

10-08-2020

Burimet Njerezore, Keshilli i Bashkise

10-08-2020

Jo

Jo

12-08-2020

3733/1 / 12-08-2020

17

Ankese

K17

Ankese per marjen me te padrejte te pronesise se shtepise nga dhendri i tij

10-08-2020

Keshilli i Bashkise

10-08-2020

Jo

Jo

17-08-2020

3780/1 / 15-09-2020

18

Kerkese

K18

Kerkese per shkeputjen e energjise elektrike

17-08-2020

Keshilli i Bashkise

17-08-2020

Jo

Jo

24-08-2020

3701/1 / 24-08-2020

19

Kerkese

k19

Per akordimin e titullit "Mirenjohje Qytetit" Fatos Baxhakut

21-08-2020

Keshilli i Bashkise, Nenkryetare e Bashkise

21-08-2020

Po

Po

27-08-2020

3961/1 / 08-09-2020

20

Kerkese

K20

Propozim per vendosjen e bustit cdo shkolle qe mban emrin e nje gorari.

25-08-2020

Keshilli i Bashkise

25-08-2020

Po

Jo

23-09-2020

3995/1 / 05-10-2020

21

Kerkese

K21

Vendosja e rruges 11 Janari emrin e Niko Nikolles

25-08-2020

Keshilli i Bashkise

25-08-2020

Po

Jo

23-09-2020

4001/1 / 05-10-2020

22

Kerkese

K22

Kerkese per tu paraqitur ne mbledhjen e Keshillit Bashkiak

31-08-2020

Keshilli i Bashkise

31-08-2020

Jo

Jo

05-10-2020

4212/1 / 05-10-2020

23

Kerkese

K24

Kerkese per vendosjen e bustit te Mihai Emineskut

09-09-2020

Keshilli Bashkiak, Drejtoria e Infrastruktures, Nenkryetarja e Bashkise.

09-09-2020

Po

Po

23-09-2020

4213/1 / 05-10-2020

24

Kerkese

K25

Ndryshimi i rruges "11 Janari" ne "Petro Terziu"

14-09-2020

Keshilli i Bashkise

14-09-2020

Po

Jo

05-10-2020

4260/1 / 05-10-2020

25

Kerkese

K26

Kerkim dokumentacioni nga Gjykata

14-09-2020

Keshilli i Bashkise

14-09-2020

Jo

Jo

15-09-2020

1310/1 / 15-09-2020

26

Kerkese

K27

Kerkese per paisjen me uje per te ushtruar nje biznes privat ne Homezh

18-09-2020

Keshilli i Bashkise

18-09-2020

Jo

Jo

05-10-2020

4431/1 / 05-10-2020

27

Kerkese

K29

Kerkese per largim nga posti i kryeplakut te Rodokalit te Siperm

28-09-2020

Keshilli i Bashkise, Kryetari i Bashkise

28-09-2020

Jo

Jo

28-09-2020

4578/1 / 05-10-2020

28

Kerkese

K30

Kerkese per zgjerimin e ruges , Trebinje

28-09-2020

Keshilli i Bashkia , Dr Infrastruktures, Brejtoria e Mbrojtjes se Tokes

28-09-2020

Jo

Jo

28-09-2020

4605/1 / 05-10-2020

29

Kerkese

K31

Kerkese per rishikimin e vendimit nr.26 date 16.05.2020

28-09-2020

Keshilli i Bashkise

28-09-2020

Jo

Jo

28-09-2020

4606/1 / 05-10-2020

30

Kerkese

K32

Kerkese e Prefektit Qarkut Korce ,per shqyrtimin e problemit te z. Lavderim Miminllari

28-09-2020

Keshilli i Bashkise, Dr e Mbrojtjes se Tokave dhe Koordinimit me Nj.Administrative

28-09-2020

Jo

Jo

12-10-2020

2608/1 / 12-10-2020

31

Kerkese

K33

Kerkese per ndihme financiare

05-10-2020

Keshilli i Bashkise

05-10-2020

Jo

Jo

12-10-2020

4783/1 / 12-10-2020

32

Kerkese

K34

Sygjerim per Vendosje Titulli Nderi

05-10-2020

Keshilli i Bashkise

05-10-2020

Jo

Jo

12-10-2020

4761/1 / 12-01-0000

33

Kerkese

K35

Kerkese per vendosjen e deshmorit Gjelosh Vata ndnj shkolle rruge...

14-10-2020

Komisioni i Titujve te Nderit

14-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5044/1 / 10-11-2020

34

Kerkese

K36

Kerkese per riparimin e baneses

19-10-2020

Keshilli i Bashkise,Drejtoria e Emergjencave

19-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5145/1 / 10-11-2020

35

Kerkese

K37

Ndihme financiare

22-10-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria e Financave, Dr Sherbimeve Sociale

22-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5281/1 / 10-11-2020

36

Kerkese

K38

Kerkese per demshperblim si pasoje e rrenies se zjarrit.

23-10-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria e Emergjencave

23-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5284/1 / 10-11-2020

37

Ankese

K39

Eshte dhene me qera nje siperfaqe toke qe ishte ne perdorim nga fhsati Hudenisht

27-10-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria

27-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5346/1 / 10-11-2020

38

Kerkese

K40

Ndihme financiare

02-11-2020

Keshilli i Bashkise

02-11-2020

Po

Po

10-11-2020

5550/1 / 10-11-2020

39

Kerkese

K41

Kerkese per riparimin e baneses

12-11-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria e Emergjencave

01-12-2020

Po

Po

01-12-2020

5900/1 / 01-12-2020

40

Kerkese

K42

Kerkese per shperblim pensioniste ne moshen 101 vecare

13-11-2020

Keshilli i Bashkise

13-11-2020

Po

Po

01-12-2020

5963/1 / 01-12-2020

41

Kerkese

K43

Kerkese per riparimin e baneses

16-11-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria e Emergjencave

16-11-2020

Po

Po

01-12-2020

5979/1 / 01-12-2020