#

Tipi

Kodi Regjistrimit

Ceshtja

Dt Regjistrimit

Sektori

Dt Ridrejtimit

Per Shqyrtim

Mbeshtet KB

Dt Zbatimit

Pergjigja Nr/Date

1

Kerkese

k2

Ndihme financiare

10-06-2020

Keshilli i Bashkise

10-06-2020

Po

Jo

27-08-2020

2592/1 Prot / 08-09-2020

2

Ankese

K3

Infrastruktura ne rruget e qytetit

11-06-2020

Keshilli i Bashkise, Dr Infrastruktures

11-06-2020

Jo

Jo

30-07-2020

2645/1 / 30-07-2020

3

Kerkese

K4

Ndihme financiare

11-06-2020

Keshilli i Bashkise, Kryetari i Bashkise

11-06-2020

Po

Po

27-08-2020

2634/1 / 08-09-2020

4

Kerkese

K5

Heqja e takses se infrastruktures komuniteteve fetare

25-06-2020

Keshilli i Bashkise, Dr Infrastruktures, Dr e Taksave

25-06-2020

Po

Po

23-09-2020

2968/1 / 05-10-2020

5

Ankese

K6

Mungesa e sinjalistikes rrugore ne lagjen mbrapa terminalit

30-06-2020

Drejtorise se Urbanistikes, Keshillit Bashkiak

30-06-2020

Po

Po

27-08-2020

3071/1 / 08-09-2020

6

Kerkese

K1

Financim Artistik

21-05-2020

Financa, Nenkryetares se Bashkise

21-05-2020

Po

Po

01-06-2020

2210/1 / 10-06-2020

7

Ankese

K7

Mungesa e infrastruktures rrugore ne fshatin Kalivac, mungesa e kopshtit

07-07-2020

Keshilli i Bashkise, Dr Infrastruktures

07-07-2020

Po

Po

27-08-2020

3200/1 / 08-09-2020

8

Kerkese

K8

Kerkim dokumentacioni

13-07-2020

Keshilli i Bashkise

13-07-2020

Jo

Jo

30-07-2020

1310/1 / 30-07-2020

9

Kerkese

K9

Kerkese informacioni

14-07-2020

Keshilli i Bashkise

14-07-2020

Jo

Jo

25-07-2020

3308/1 / 30-07-2020

10

Kerkese

K10

Kerkim dokumentacioni

20-07-2020

Keshilli i Bashkise

20-07-2020

Jo

Jo

25-07-2020

2594/1 / 30-07-2020

11

Kerkese

K11

Per heqjen e takses se bizneseve te vogla te vendosura nga Bashkia

03-08-2020

Keshilli i Bashkise, Dr e Taksave dhe Tarifave Vendore

03-08-2020

Po

Po

27-08-2020

3239/1 / 08-09-2020

12

Kerkese

K12

Vendosja e bustit te deshmorit MinashGjoke Vako

03-08-2020

Keshilli i Bashkise, Dr Infrastruktures

03-08-2020

Po

Po

27-08-2020

2789/1 / 08-09-2020

13

Kerkese

K13

Paisja me nje banese qeraje Znj Teuta Piperi

06-08-2020

Keshilli i Bashkise

06-08-2020

Po

Po

27-08-2020

3676/1 / 23-09-2020

14

Kerkese

K14

Marrja ne perdorim e nje siperfaqe toke nga Lenis Bishnica sh.p.k

10-08-2020

Keshilli i Bashkise, N.M.I

10-08-2020

Po

Po

10-08-2020

3766/1;3766/2 / 15-09-2020

15

Kerkese

k15

Kerkese per ndihme financiare

10-08-2020

Keshilli i Bashkise

10-08-2020

Po

Po

27-08-2020

3795/1 / 15-09-2020

16

Kerkese

K16

Kerkese per punesim

10-08-2020

Burimet Njerezore, Keshilli i Bashkise

10-08-2020

Jo

Jo

12-08-2020

3733/1 / 12-08-2020

17

Ankese

K17

Ankese per marjen me te padrejte te pronesise se shtepise nga dhendri i tij

10-08-2020

Keshilli i Bashkise

10-08-2020

Jo

Jo

17-08-2020

3780/1 / 15-09-2020

18

Kerkese

K18

Kerkese per shkeputjen e energjise elektrike

17-08-2020

Keshilli i Bashkise

17-08-2020

Jo

Jo

24-08-2020

3701/1 / 24-08-2020

19

Kerkese

k19

Per akordimin e titullit "Mirenjohje Qytetit" Fatos Baxhakut

21-08-2020

Keshilli i Bashkise, Nenkryetare e Bashkise

21-08-2020

Po

Po

27-08-2020

3961/1 / 08-09-2020

20

Kerkese

K20

Propozim per vendosjen e bustit cdo shkolle qe mban emrin e nje gorari.

25-08-2020

Keshilli i Bashkise

25-08-2020

Po

Jo

23-09-2020

3995/1 / 05-10-2020

21

Kerkese

K21

Vendosja e rruges 11 Janari emrin e Niko Nikolles

25-08-2020

Keshilli i Bashkise

25-08-2020

Po

Jo

23-09-2020

4001/1 / 05-10-2020

22

Kerkese

K22

Kerkese per tu paraqitur ne mbledhjen e Keshillit Bashkiak

31-08-2020

Keshilli i Bashkise

31-08-2020

Jo

Jo

05-10-2020

4212/1 / 05-10-2020

23

Kerkese

K24

Kerkese per vendosjen e bustit te Mihai Emineskut

09-09-2020

Keshilli Bashkiak, Drejtoria e Infrastruktures, Nenkryetarja e Bashkise.

09-09-2020

Po

Po

23-09-2020

4213/1 / 05-10-2020

24

Kerkese

K25

Ndryshimi i rruges "11 Janari" ne "Petro Terziu"

14-09-2020

Keshilli i Bashkise

14-09-2020

Po

Jo

05-10-2020

4260/1 / 05-10-2020

25

Kerkese

K26

Kerkim dokumentacioni nga Gjykata

14-09-2020

Keshilli i Bashkise

14-09-2020

Jo

Jo

15-09-2020

1310/1 / 15-09-2020

26

Kerkese

K27

Kerkese per paisjen me uje per te ushtruar nje biznes privat ne Homezh

18-09-2020

Keshilli i Bashkise

18-09-2020

Jo

Jo

05-10-2020

4431/1 / 05-10-2020

27

Kerkese

K29

Kerkese per largim nga posti i kryeplakut te Rodokalit te Siperm

28-09-2020

Keshilli i Bashkise, Kryetari i Bashkise

28-09-2020

Jo

Jo

28-09-2020

4578/1 / 05-10-2020

28

Kerkese

K30

Kerkese per zgjerimin e ruges , Trebinje

28-09-2020

Keshilli i Bashkia , Dr Infrastruktures, Brejtoria e Mbrojtjes se Tokes

28-09-2020

Jo

Jo

28-09-2020

4605/1 / 05-10-2020

29

Kerkese

K31

Kerkese per rishikimin e vendimit nr.26 date 16.05.2020

28-09-2020

Keshilli i Bashkise

28-09-2020

Jo

Jo

28-09-2020

4606/1 / 05-10-2020

30

Kerkese

K32

Kerkese e Prefektit Qarkut Korce ,per shqyrtimin e problemit te z. Lavderim Miminllari

28-09-2020

Keshilli i Bashkise, Dr e Mbrojtjes se Tokave dhe Koordinimit me Nj.Administrative

28-09-2020

Jo

Jo

12-10-2020

2608/1 / 12-10-2020

31

Kerkese

K33

Kerkese per ndihme financiare

05-10-2020

Keshilli i Bashkise

05-10-2020

Jo

Jo

12-10-2020

4783/1 / 12-10-2020

32

Kerkese

K34

Sygjerim per Vendosje Titulli Nderi

05-10-2020

Keshilli i Bashkise

05-10-2020

Jo

Jo

12-10-2020

4761/1 / 12-01-0000

33

Kerkese

K35

Kerkese per vendosjen e deshmorit Gjelosh Vata ndnj shkolle rruge...

14-10-2020

Komisioni i Titujve te Nderit

14-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5044/1 / 10-11-2020

34

Kerkese

K36

Kerkese per riparimin e baneses

19-10-2020

Keshilli i Bashkise,Drejtoria e Emergjencave

19-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5145/1 / 10-11-2020

35

Kerkese

K37

Ndihme financiare

22-10-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria e Financave, Dr Sherbimeve Sociale

22-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5281/1 / 10-11-2020

36

Kerkese

K38

Kerkese per demshperblim si pasoje e rrenies se zjarrit.

23-10-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria e Emergjencave

23-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5284/1 / 10-11-2020

37

Ankese

K39

Eshte dhene me qera nje siperfaqe toke qe ishte ne perdorim nga fhsati Hudenisht

27-10-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria

27-10-2020

Po

Po

10-11-2020

5346/1 / 10-11-2020

38

Kerkese

K40

Ndihme financiare

02-11-2020

Keshilli i Bashkise

02-11-2020

Po

Po

10-11-2020

5550/1 / 10-11-2020

39

Kerkese

K41

Kerkese per riparimin e baneses

12-11-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria e Emergjencave

01-12-2020

Po

Po

01-12-2020

5900/1 / 01-12-2020

40

Kerkese

K42

Kerkese per shperblim pensioniste ne moshen 101 vecare

13-11-2020

Keshilli i Bashkise

13-11-2020

Po

Po

01-12-2020

5963/1 / 01-12-2020

41

Kerkese

K43

Kerkese per riparimin e baneses

16-11-2020

Keshilli i Bashkise, Drejtoria e Emergjencave

16-11-2020

Po

Po

01-12-2020

5979/1 / 01-12-2020

42

Kerkese

K1

Propozim, per vendosje busti

14-01-2021

Komisionit te Vleresimit te Titujve te Nderit

14-01-2021

Po

Po

03-03-2021

209/1 / 03-03-2021

43

Kerkese

K2

Propozim per vendosje busti,emertim rruge.

14-01-2021

Komisionit te vleresimit te titujve.Keshillit

14-01-2021

Po

Po

03-03-2021

371/1 / 03-03-2021

44

Kerkese

k3

Kerkese per nxjerjen jashte te perdorimit te vendstrehimit ku eshte ndertuar godina,per te vazhduar procedurat

22-01-2021

Keshilli .NMI. Urbanistika

22-01-2021

Po

Po

03-03-2021

388/1 / 03-03-2021

45

Kerkese

K6

Kerkese per perfitim te kredise se bute

05-02-2021

Keshilli .E mergjencat civile

05-02-2021

Po

Po

03-03-2021

632/1 / 03-03-2021

46

Kerkese

k7

Kerkese per vensosjen e bustit.Emertim rruge

11-02-2021

Keshilli .Emergjencat civile

11-02-2021

Po

Po

03-03-2021

209/2 / 03-03-2021

47

Kerkese

K8

Kerkese per reduktimin e orareve te linjes Lin-Piskupat

08-03-0202

Keshillit Bashkiak

06-03-2021

Po

Po

15-10-2021

1132/1 / 15-10-2021

48

Kerkese

K9

Kerkese per tituj ndrei te z. DHimiter Manellari

11-03-2021

Keshillit Bashkiak

11-03-2021

Po

Po

15-10-2021

1189/1 / 15-10-2021

49

Kerkese

K10

Kerekese per nje amient ,zyre per veteranet

30-03-2021

Keshillit Bashkiak

30-03-2021

Po

Po

15-10-2021

1142/1 / 15-10-2021

50

Kerkese

K11

Kerkese per celje fondi

09-04-0202

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

09-04-2021

Po

Po

15-10-2021

1117/1 / 15-10-2021

51

Kerkese

k12

Kerkese per perballimin e shpenzime te mjekimit

22-04-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

22-04-2021

Po

Po

15-10-2021

1869/1 / 15-10-2021

52

Kerkese

k13

Kerkese per shpenzimet e mjekimit te Rajanit

29-04-2021

Keshillit Bashkiak

29-04-2021

Po

Po

15-10-2021

1941/1 / 15-10-2021

53

Kerkese

K14

Kontribut per fshatin Podgozhan

18-04-2021

Keshillit Bashkiak

18-04-2021

Po

Po

15-10-2021

2232/1 / 15-10-2021

54

Kerkese

k15

Kerkese per heqjen e taksave vendore

18-05-2021

Keshillit Bashkiak

18-05-2021

Po

Po

15-10-2021

2231/ / 15-10-2021

55

Kerkese

K16

Konjtribut per zh.turizmi kulturor ne fshatin Podgozhan

18-05-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

18-05-2021

Po

Po

15-10-2021

2232/1 / 15-10-2021

56

Kerkese

K17

Kontribut per arsimimin e femijeve

24-05-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

24-05-2021

Po

Po

15-10-2021

2329/1 / 15-10-2021

57

Kerkese

k18

kerkese per demin e shkakruar nga ariu

25-05-2021

Keshillit Bashkiak

25-05-2021

Po

Po

15-10-2021

2348/1 / 15-10-2021

58

Kerkese

k19

Kerkekse per personalitetin e Erton Karafilit

14-06-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

14-06-2021

Po

Po

15-10-2021

2745/1 / 15-10-2021

59

Kerkese

K20

Kerkese per vendosjen e emrit te shkolles te z.Istrref Haxhillari

30-06-2021

Keshillit Bashkiak

30-06-2021

Po

Po

15-10-2021

3538/1 / 15-10-2021

60

Kerkese

k21

Kerkese per ndihme monetare per demet e shkaktuara nga stuhia

15-07-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

15-07-2021

Po

Po

15-10-2021

3130/2 / 15-10-2021

61

Kerkese

K22

Ngritjen e nje grupi npune per vleresimin e demeve te shkaktuara nga zgjarri

09-08-2021

Perfektit te qarkut Korce z.Dhori Spiropali

09-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3630/1 / 15-10-2021

62

Kerkese

K23

Kerkese per venien e emrit te shkolles Dunice te z.Istref Haxhillari

30-07-2021

Keshillit Bashkiak

30-07-2021

Po

Po

15-10-2021

3538 / 15-10-2021

63

Kerkese

K24

Per hapjen e rruges per te te banoreve te Bacallakut hyre ne shtepi

05-08-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

05-08-2021

Po

Po

15-10-2021

157/1 / 15-10-2021

64

Kerkese

K25

Kerkese per marjen e masave

06-08-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

03-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3622 / 15-10-2021

65

Kerkese

K26

Kerkese per ujin e pishen

16-08-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

13-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3801 / 15-10-2021

66

Kerkese

K27

Kerkese per ndihme ekonomike

16-08-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

16-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3800/1 / 15-10-2021

67

Kerkese

K28

Kthimi i krohit shic ishte me pare

17-08-2021

Keshillit Bashkiak

17-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3805/1 / 15-10-2021

68

Kerkese

K29

Ndihme ekonomike per shpenzimet e te ndjerit z.Nevruz Demollari

25-08-2021

Keshillit Bashkiak

25-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3895/1 / 15-10-2021

69

Kerkese

k30

Kerkese per vendosjen e nje busti tek Guri i Kamjes

25-08-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

25-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3897/1 / 15-10-2021

70

Kerkese

31

Kthimi i tokes se zaptuar nga z.Ilir Corbaxhi

27-08-2021

Komisionit te policis.per dijeni Keshillit Bashkiak

27-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3952/1 / 15-10-2021

71

Kerkese

K32

Trajtin per ndihme financiare per dy femijet jetim

30-08-2021

Keshillit Bashkiak

30-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3990 / 15-10-2021

72

Kerkese

K33

Titull nderi per gruan qe ka shume frmije

30-08-2021

Keshillit Bashkiak

30-08-2021

Po

Po

15-10-2021

3847/2 / 15-10-2021

73

Kerkese

K34

Kerkese ndiheme financiare

07-09-2021

Keshillit Bashkiak

07-09-2021

Po

Po

15-10-2021

4099 / 15-10-2021

74

Kerkese

K35

Kerkjese per ndihme financiare per te rritur djalin e vajzes qr ka mbetur jetim

10-09-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

10-09-2021

Po

Po

15-10-2021

4233/1 / 15-10-2021

75

Kerkese

K36

Venie ne dispozicin te dokumenteve per Istref Haxhillarin

29-04-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

17-09-2021

Po

Po

15-10-2021

3538/2 / 15-10-2021

78

Kerkese

K37

Kerkese per venien e emrit te Istref Haxhillarit te shkolles 9-vjecare Dunice

17-09-2021

Keshillit Bashkiak

17-09-2021

Po

Po

15-10-2021

3538/2 / 15-10-2021

80

Kerkese

K38

Kerkese per tu bere kryeplak i fshatit Pevelan

20-09-2021

Burimeve njerezore

20-09-2021

Po

Po

15-10-2021

4395 / 15-10-2021

81

Kerkese

K39

kerkese per tu bere kryeplak i fshatit Ondisht

20-09-2021

Burimeve njerezore

20-09-2021

Po

Po

15-10-2021

4396 / 15-10-2021

82

Kerkese

K40

Ndihme financiare per te perballuar shpenziomet spitalore

01-10-2021

Kryetarit te Bashkis,Keshillit Bashkiak. ZA Pogradec

01-10-2021

Po

Po

15-10-2021

4607/1 / 15-10-2021

83

Kerkese

K41

Kerkese per rritje page per punonjsit te kopshtit Liri Como

04-10-2021

Kryetarit te Bashkis,Keshillit,ZA Pogradec

04-10-2021

Po

Po

15-10-2021

4640 / 15-10-2021

84

Kerkese

K42

Kerkese per te mare ujin e pishem aty ku e kane pasur

05-08-2021

Keshillit Bashkiak

05-08-2021

Po

Po

09-11-2021

3801/1 / 09-11-2021

85

Kerkese

K 42

kerkese per te mare ujin e pishwm atje ku e kane mare me pare

05-08-2021

Keshillit Bashkiak

05-08-2021

Po

Po

09-11-2021

3801/1 / 09-11-2021

86

Kerkese

43

Diana Mile ,per vijimin e marjes se masave per marje prone

06-08-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

08-03-2021

Po

Po

19-11-2021

3622/1 / 19-11-2021

87

Kerkese

k 44

Kopeshti "Liri Çomo"Shqyrtim te pageses se personelit ne kopshtin ''Liri Çomo

04-10-2021

Keshillit Bashkiak

04-10-2021

Po

Po

11-11-2021

4640/1 / 11-11-2021

88

Kerkese

K45

SH.K ."Gore-Opar e Bashkuar" .Kerkese per vendosjen e emrit te Muharrem Udenishtit rruges Udenisht -Piskupat

12-10-2021

Keshillit Bashkiak

12-10-2021

Po

Po

11-11-2021

4761/1 / 11-11-2021

89

Kerkese

K46

kOMUNITETI I VETRTANEVE LANC PER NDERIM ME TITULL NDERI ORGANIZATEN

15-11-2022

Keshillit Bashkiak

15-11-2022

Po

Po

18-11-2022

5331/1 / 18-11-2022

90

Kerkese

k47

Shoq.Familjet e deshmorve te aviacionit

19-10-2021

Keshillit Bashkiak

19-10-2021

Po

Po

13-12-2021

4869/1 / 13-12-2021

91

Kerkese

k48

Bordi I kopshtit Liro Como kerkese per kuoten qe te mbetet e pandryshuar per femijeve

27-10-2021

Keshillit Bashkiak

27-10-2021

Po

Po

13-12-2021

5024/2 / 13-12-2021

92

Kerkese

K49

Jonida Spaholli kerkese per bonus qeraje

19-11-2021

Keshillit Bashkiak

19-11-2021

Po

Po

14-12-2021

108/6 / 14-12-2021

93

Kerkese

K50

Komuniteti i lagjed ish Parku ,kerkese per investime ne lagjen e tyre.

25-11-2021

Keshillit Bashkiak

25-11-2021

Po

Po

14-12-2021

5354/1 / 14-12-2021

94

Kerkese

K51

Shoqata Gore- Opar e Bashkuar ,kerkese per vendosjen e emrit te Muarrem Hudenishtit rruges se Udenishtit

12-10-2021

Keshillit Bashkiak

12-10-2021

Po

Po

13-12-2021

4761/1 / 13-12-2021

95

Kerkese

K1

Alfred Dervishllari kerkese per perballimin e shpenzimeve te mjekimit te vajzes se tij qe vuan nga skolioza .

13-12-2021

Keshillit Bashkiak

13-12-2021

Po

Po

10-01-2022

5775/1 / 10-01-2022

96

Kerkese

K2

Leonard Dervishllari

21-12-2021

Keshillit Bashkiak

21-12-2021

Po

Po

01-10-2022

5722/1 / 01-10-2021

97

Kerkese

K3

Edmond Xh .Alla kerkese per ndihme financiare

18-12-2021

Keshillit Bashkiak

18-12-2021

Po

Po

10-01-2023

640/1 / 10-01-2022

98

Kerkese

K 4

Gjimnazi "Mharrem Collaku" kerkese per te perfunduar punimet e dy palestrave te gjimnazit

16-11-2021

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

16-11-2021

Po

Po

13-01-2022

5357/1 / 13-01-2022

99

Kerkese

K 5

Banoret e fshatit Selce e Siperme Pogradec, Kerkese per rregullimin e nje rruge 500 m ,qe lidh shtepit e tyre me rrugen kryesore.

13-01-2022

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

13-01-2020

Po

Po

02-08-2002

201/1 / 08-02-2022

100

Kerkese

K6

Banoret e pallatit 63,Lagja nr.2 . Shprehin dakordsine per venien e bustit tw deshmorit Minush Gjok Vako, perpara pallatit te tyre.

02-02-2022

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

02-02-2022

Po

Po

02-08-2022

592/1 / 02-08-2022

101

Kerkese

K 7

Kerkese per ndihme monetare per rregulliminn e shtepise.. Kostika Fazli Vesho

03-07-2022

Keshillit Bashkiak

03-07-2022

Po

Po

17-03-2022

1165/1 / 17-03-2022

102

Kerkese

K8

C.Capollari ,per riemerimin e shkolles "Kajo Kaeafili'

17-01-2022

Keshillit Bashkiak

17-01-2022

Po

Po

28-02-2022

318/1 / 28-02-2022

103

Kerkese

K9

Kostika Fazli Vesho,per strehim,ose bonus qeraje

07-03-2022

Keshillit Bashkiak

07-03-2022

Po

Po

25-03-2022

1165/1 / 25-03-2022

104

Kerkese

K10

Shemshedin dhe Rahmije ÇOLLLAKU,NDIHME PER STREHIM

24-03-2022

Keshillit Bashkiak

24-03-2022

Po

Po

28-03-2022

655/4 / 28-03-2022

105

Kerkese

K11

Ilia Gusho .Kerkese per likuidim, financiar per perjudhen Shtator2011-Maj 2012,ne kohen qe ka qene kryetar i ksh.Mbikqyres '' KF POGRADEC'' iar per

28-04-2022

Keshillit Bashkiak

28-04-2022

Po

Po

29-04-2022

2089/1 / 29-04-2022

106

Kerkese

K11

Kerkese per ndihme ekonomike.Nezhmi Hamati

05-04-2022

Keshillit Bashkiak

05-04-2022

Po

Po

27-05-2022

2147/1 / 27-05-2022

107

Kerkese

k13

kerkese per ndihme financiare

15-06-2022

Keshillit Bashkiak

15-06-2022

Po

Po

29-06-2022

2912 / 29-06-2022

108

Kerkese

k14

kerkese per burimin e ujit te pishem

23-06-2022

Keshillit Bashkiak

23-06-2022

Po

Po

30-06-2022

3017 / 30-06-2022

109

Kerkese

K 15

A.Cela: Xh. Trungu;Emirand Muda,Rolad Duna. Kerkese per rinovimin e bonusit te qerase.

02-06-2022

Keshillit Bashkiak

02-06-2022

Po

Po

04-07-2022

2679/1 / 04-07-2022

110

Kerkese

K16

znj.Nevres Spirollari,Kwrkesw pwr bonus qeraje.

19-07-2022

Keshillit Bashkiak

19-07-2022

Po

Po

20-07-2022

3464/1 / 20-07-2022

111

Kerkese

k17

Donika Mukollari,kerkese per lirimin e nje hapsire publike,prane pallatit te saj.

16-06-2022

Keshillit Bashkiak

16-06-2022

Po

Po

20-07-2022

2932/1 / 20-07-2022

112

Kerkese

k18

Koci Tahiri,kerkese per venien e nje pllake perkujtimore te vendosur tek Guri i Kamjes

13-07-2022

Keshillit Bashkiak

13-07-2022

Po

Po

21-07-2022

0470/1 / 21-07-2022

113

Kerkese

K 19

Kerkese nga Znj Nevres Spirollari ,per bonus qeraje.

19-07-2022

Keshillit Bashkiak

19-07-2022

Po

Po

22-07-2022

3464/1 / 22-07-2022

114

Kerkese

K20

Banoret e lagjes nr.1 Pogradec.Ankese per prishjen e qetesis publike ,shkak i tejkalimit te shpejtesise se automjeteve sidomos pas ores 00:00.

10-08-2022

Keshillit Bashkiak

10-08-2022

Po

Po

10-08-2022

3795/1 / 10-08-2022

115

Kerkese

K21

Valentina Mucllari.Kerkese per ndihme financiare .

15-08-2022

Keshillit Bashkiak

15-08-2022

Po

Po

10-08-2022

3748/1 / 10-08-2022

116

Kerkese

k22

Hydri Hoxha,kerkesde per ndihme financiare

25-07-2022

Keshillit Bashkiak

25-07-2022

Po

Po

10-08-2022

3544/1 / 10-08-2022

117

Kerkese

K23

Znj.Marsida Luli.Kerkese per ndihme financiare per rritjen e tre femijeve jetim.

09-08-2022

Keshillit Bashkiak

09-08-2022

Po

Po

10-08-2022

3784/1 / 10-08-2022

118

Kerkese

K24

Znj Mevlude Upa.Kerkese per ndihme financiare per nenen e saj te semure.

02-08-2022

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

02-08-2022

Po

Po

10-08-2022

3701/1 / 10-08-2022

119

Kerkese

K25

14-te fermerve te fshatit Geshtenjas

15-08-2022

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

15-08-2022

Po

Po

24-08-2002

1179/7 / 24-08-2002

120

Kerkese

K26

Julian Halili.shpreh shqetesimin e nje pjese te rrruges qe rrezikon te shembet tek lagja :Perrroi i Caprazit.

16-08-2022

Keshillit Bashkiak

16-08-2022

Po

Po

24-08-2022

3852/1 / 24-08-2022

121

Kerkese

K27

Banoret e Fshatit Geshtenjas.Kerkese per vendosjen e nje roje ne varrezat e fshatit dhe mirmbajtjen e tyre.

28-09-2022

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

28-09-2022

Po

Po

11-10-2022

1179/1 / 11-10-2022

122

Kerkese

K 1

Fislet Rexhepi ,Kerkese per ndihme financiare per perballimin e shpenzimeve per semndjen e saj.

06-01-2023

Keshillit Bashkiak

06-01-2023

Po

Po

21-02-2023

75 / 21-02-2023

123

Kerkese

K2

Ilir Palla,Kerkese per ndihme ekonomike.

25-01-2023

Keshillit Bashkiak

25-01-2023

Po

Po

21-02-2023

406 / 21-02-2023

124

Kerkese

K3

Gurie Jacelli,Kerkone ndihme financiare .

21-02-2023

Keshillit Bashkiak

21-02-2023

Po

Po

03-04-2023

830 / 03-04-2023

125

Kerkese

K4

Banoret e lagjes nr.5

10-03-2023

Kryetarit te Bashkise. Keshillit

10-03-2023

Po

Po

03-04-2023

1091 / 03-04-2023

126

Kerkese

K5

Bajame Molla

21-03-2023

Keshillit Bashkiak

21-03-2023

Po

Po

03-04-2023

1055/1 / 03-04-2023

127

Kerkese

K6

Zhaneta Elezaj,Ka shprehur shqetesimin e banorve te pallatit Lagja nr.1 Pogradec

31-07-2023

Keshillit Bashkiak

31-07-2023

Po

Po

23-08-2023

3077 / 01-01-1977

128

Kerkese

K7

E.Kamolli;R.Gusho;F.Elmasllari;A.Dundellaku;R.Zeqollari;;A.Duka;M.SHaholli.Kerkese per dhenie titulli Qytetar Nderi zKristaq Sotir Koci

30-06-2023

Keshillit Bashkiak

30-06-2023

Po

Po

16-08-2023

2657 / 01-01-1957

129

Kerkese

K8

Klement Thana,kerkon ndihme financiare sepse jetojne ne kushte te veshtira ekonomike per rregullimin e shtepise se tij

22-08-2023

Keshillit Bashkiak

21-09-2023

Po

Po

25-09-2023

3221 / 25-09-2023

130

Kerkese

K9

Adriana Zyko

08-03-2023

Keshillit Bashkiak

21-09-2023

Po

Po

21-09-2023

3143/1 / 25-09-2023

131

Kerkese

10

Lavdie Bajram Vokshi

26-06-2023

Keshillit Bashkiak

21-09-2023

Jo

Jo

25-09-2023

2535/1 / 25-09-2023

132

Kerkese

11

Blertan Biba

07-08-2000

Keshillit Bashkiak

21-09-2023

Po

Po

25-09-2023

3166/1 / 25-09-2023

133

Kerkese

k12

Ilia Mani

28-08-2023

Keshillit Bashkiak

28-08-2023

Po

Po

25-09-2023

3387/1 / 25-09-2023

134

Kerkese

k13

Zhaneta Elezi,

26-07-2023

Keshillit Bashkiak

21-09-2023

Po

Po

21-09-2023

3077/2 / 21-09-2023

135

Kerkese

K14

Kerkese per z.Kristaq Nanushi,per dhenien e titullit te ndrtit

16-02-2023

Keshillit Bashkiak

16-10-2023

Po

Po

16-10-2023

3860/1 / 16-10-2023

136

Kerkese

K15

Kerkese nga znj.K.TREPO dhe znj.F.SPAHO .

28-09-2023

Keshillit Bashkiak

28-09-2023

Po

Po

18-10-2023

3992 / 18-10-2023

137

Kerkese

K16

Shkelqim mZyko.Kerkese per ndihme financiare .

29-09-2023

Keshillit Bashkiak

18-10-2023

Po

Po

18-10-2023

3501/1 / 18-10-2023

138

Kerkese

K17

Alfred Dervishllari kerkese per perballimin e shpenzimeve te mjekimit te vajzes se tij qe vuan nga skolioza .

27-09-2023

Keshillit Bashkiak

18-10-2023

Po

Po

18-10-2023

1731/2 / 18-10-2023

139

Kerkese

K18

z.Bajram Cake;Jani Çinari

24-10-2023

Keshillit Bashkiak

07-11-2023

Po

Po

07-11-2023

4384/1 / 07-11-2023

140

Kerkese

K19

z.Beshir Pellumbi

24-10-2023

Keshillit Bashkiak

07-11-2023

Po

Po

07-11-2023

4382/1 / 07-11-2023

141

Kerkese

K20

Shoqata Kombetare Gore-Opar e Bashkuar

23-10-2023

Keshillit Bashkiak

07-11-2023

Po

Po

07-11-2023

4346/1 / 07-11-2023

142

Kerkese

K21

Z.Bashkim Abrashi.Kerkese per rindertimin e shkalleve lidhese te shtepise .

20-10-2023

Keshillit Bashkiak

07-11-2023

Po

Po

07-11-2023

4090/2 / 07-11-2023

143

Kerkese

K22

Av.Inesa Grazhdani,kerkese nese ka mberritur deri ne keto momente nga z.Kopi Kycyku ose Z.Idajet Beqiri me lenden kerkim informacioni per te ndjerin z.Todi Mato!

13-11-2023

Keshillit Bashkiak

13-11-2023

Po

Po

16-11-2023

4663 / 13-11-2023

144

Kerkese

k23

Armando Braho,kerkese.

24-11-2023

Keshillit Bashkiak

24-11-2023

Po

Po

06-12-2023

4846 / 06-12-2023

145

Kerkese

k24

Ismail Leka

31-10-2023

Keshillit Bashkiak

31-10-2023

Po

Po

30-11-2023

4477 / 30-11-2023

146

Kerkese

K 25

Kujtim Hekuran Hidri

07-12-2023

Keshillit Bashkiak

07-12-2023

Po

Po

18-12-2023

4958 / 18-12-2023

147

Kerkese

K26

Selime Kuqo,kerkese per ndihme financiare per te perballuar shpenzimet e semundjes se vajzes se saj.

15-11-2023

Keshillit Bashkiak

15-11-2023

Po

Po

18-12-2023

4702 / 18-12-2023

148

Kerkese

K1

Banoret e ish-Hotelit Guri i Kuq per privatizimin e banesave.

25-01-2024

Keshillit Bashkiak

25-01-2024

Po

Po

14-02-2024

243 / 14-02-2024

149

Kerkese

K2

Pellumb Cinari,ankes per procesin zgjedhor per kryetar fshati ne fshatin Geshtenjas

13-02-2024

Keshillit Bashkiak

13-02-2024

Po

Po

08-03-2024

810/1 / 08-03-2024

150

Kerkese

k3

Dritan Cenaj,ankese per nderprerjen e ndihmes ekonomike

29-03-2024

Drejtorise se qendres sociale

29-03-2024

Po

Po

04-04-2024

1510/1 / 04-04-2024

151

Kerkese

k4

Esat Durbaku,Kerkese per riparimin e baneses e cila eshte e demtuar.

02-05-2024

Keshillit Bashkiak

02-05-2024

Po

Po

13-05-2024

951/3 / 13-05-2024

152

Kerkese

K5

Z.Agron Polovina

22-04-2024

Keshillit Bashkiak

22-04-2024

Po

Po

16-05-2024

1888/1 / 16-05-2024