#

Kodi regjistrimit

Ceshtja

Grupi që bëri Peticionin

Dt Regjistrimit

Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit

Degjese Publike

Per Shqyrtim

Mbeshtet KB

Dt Raportimit

Dt Publikimit ne Web

2

P1

Vendosja e dites se diel si dite pushimi per nje pjese te bizneseve ne qytetin e Pogradecit

171 Biznese

10-06-2020

Komisioni i Mireqenies Sociale , Rinise, Barazise Gjinore, Mosdiskriminimit, Te Drejtave te Njeriut per Marredheniet me Jashte dhe Integrimin Europian.

01-01-1970

01-01-1970

01-01-1970

01-01-1970

3

P2

Prioritetet e të rinjve, pjesë e buxhetimit të Bashkisë Pogradec

20 përfaqësues të të rinjve

24-12-2020

Komisioni i Finanacave dhe Buxhetit

01-01-1970

24-12-2020

01-01-1970

01-01-1970